De Auteurs

Drs. Juliette Jonker-Duynstee (kunsthistorica, 1965) verdiept zichJuliette al ruim 20 jaar, sinds haar komst naar Vreeland, in de geschiedenis van Vreeland, de v.m. gemeente Loenen en de Vechtstreek in het algemeen. Zij geeft binnen haar bedrijf VechtExclusief rondleidingen, houdt lezingen, doet onderzoek naar monumenten, publiceert artikelen en is (mede) auteur van diverse boeken. Ook ontwikkelt fietsroutes zij voor het Regionaal Bureau voor Toerisme en is zij projectleider van diverse projecten van Vechtsnoer, het samenwerkingsverband van erfgoedinstellingen in de Vechtstreek. Zij is eindredacteur van de Vechtkroniek (Historische Kring Loenen) en van het jaarboekje van Oudheidkundig Genootschap Niftarlake en is redacteur bij de Vreelandbode. In 2015 is zij voorzitter geworden van de Stichting Vreeland 750.

Drs. Anton Cruysheer (1975) is geboren in Vreeland en woonde antondaar tot zijn studietijd. Hij is bachelor in de culturele en sociale ontwikkeling (1998) en behaalde een Master in de archeologie (2002) van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na zijn studie werkte hij als archeoloog en consultant voor het Cultureel Erfgoed in Nederland, waarna, in 2006, begon hij te werken bij ABN AMRO Bank in Amsterdam. Zijn huidige functie bij de bank is Master Data Manager. Hij schreef meer dan 150 artikelen, vooral over archeologie en numismatische onderwerpen.

Anton Cruysheer schreef over de vroege geschiedenis tot de 17de eeuw, kerk en kasteel, Juliette Jonker schreef alle overige teksten.

IMG_0975

Uitreiking eerste exemplaar aan loco-burgemeester van Stichtse Vecht Jaap Verkroost en wethouder van Cultuur Pieter de Groene tijdens de middeleeuwse Dorpsraadreceptie op 9 januari 2015.

met Commissaris van de Koning Van Beek

Ook de Commissaris van de Koning van de Provincie Utrecht, Willibrord van Beek, was aanwezig.